1. Toepasselijkheid

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites van Elgeon Webshops.
 2. Akkoordverklaring
  Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Lovero.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Lovero.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden
  Elgeon Webshops is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Lovero.nl te ontzeggen.
 3. Wijzigingen
  Elgeon Webshops is te allen tijde gerechtigd de informatie op Lovero.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elgeon Webshops adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 4. Doel van de website
  Elgeon Webshops beoogt de bezoeker een plezierige winkelervaring te geven en informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door Lovero.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Elgeon Webshops van toepassing.
  Lovero.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar kan niet garanderen dat de geboden informatie correct of altijd actueel is.
  Hoewel Elgeon Webshops de informatie op Lovero.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
 5. Hyperlinks
  Lovero.nl kan hyperlinks naar websites van Elgeon Webshops, partners van Elgeon Webshops en derden bevatten.
  Indien voor de gelinkte website andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
  Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Lovero.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Lovero.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 6. Eigendom
  Alle rechten op Lovero.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Elgeon Webshops, haar partners en adverteerders.
  Elgeon Webshops behoudt alle rechten voor. Alle teksten, logo’s, beeldmateriaal zoals foto’s en videobestanden – worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Elgeon Webshops, haar partners en adverteerders.
X